Grafik Tasarım

 Kurumsal Kimlik Çalışmaları

 Özellikle son yıllarda, teknolojinin giderek gelişmesi,birbirine benzer mal ve hizmetlerin çoğalması,bireylerin bilinç ve bilgi düzeyinin yükselmesi dolayısıyla da işletmeler arasında rekabetin artmasının en önemli sonuçlarından birisi, halkla ilişkiler disiplininin hızlı bir değişim ve gelişim göstermesidir. Bu değişim ve gelişim halkla ilişkilerin görev alanının ve kapsamının farklı bir nitelik kazanması ve de fonksiyonel yerinin değişmesi sonucunu doğurmuştur. Bir kuruluşu rakiplerinden ayıran, onu tek yapan özellikler demeti olan kurumsal kimlik, bir kurumun kendisini hedef kitlesine tanıtarak imaj oluşturmak için kullandığı tasarım,kültür, iletişim, davranış yöntemlerinin toplamından oluşur. Kurumsal kimlik programının hazırlanması oluşturulması amaçlanan imaja uygun görsel,davranışsal ve iletişim unsurlarının planlanması ile tamamlanır. Kurumsal kimliğin tasarımı sonucu onaylanan logo,renk, ticari karakter gibi görsel öğelerin mağaza içine uygulanması ile farkındalık sağlanarak dikkat çekilmekte, alıcılarda uyandırılan duygular ile satış gerçekleşebilmekte ve istenilen mesajlar kısmen de olsa verilebilmektedir.

 Kurumsal kimliğin uygulama alanları ise şunlardır: Ürünler, Ürün Ambalajları Bina, Ofis, Bulunduğu Çevre, Tabelalar, Antetli Kağıt, Kartvizit, Zarf, Dosya, Tebrik Kartları, Şirket İçi, Fatura, İrsaliye, Tahsilat ve Tediye Makbuzları, Personel Takip Formları, Başarı Belgesi, Sertifika, Kurumsal Yayınlar, Broşür, Katalog, Reklam Filmi, Bayrak, Çıkartma, Ajanda, Bloknot, Takvim gibi Promosyon Malzemeleri Web Sitesi, Tanıtım CD'si gibi Multimedya Uygulamaları, Araç Üzeri Grafikler vb.

 

Logo Tasarımı

Logo terimi firmanız için görsel bir kimlik görevini üstlenen, firmanızın adını yada baş harflerini taşıyan belli bir stil ve/yada sembol için kullanılır. Görsellik çoğu zaman içerikten çok daha çok büyük etkiye sahiptir. Bir çok firma logosunu hafızamıza o kadar başarılı bir şekilde yerleştirmeyi başarmıştır ki, firmanın adı hangi dilde yazılmış olursa olsun, bir bakışta firmayı tanımak mümkün olur. Firmanızın ölçeği ne olursa olsun, etkin logo kullanımı, firmanızın tanınmasında çok olumlu bir etki yaratacaktır. Orijinal bir logo firmanıza fark edilebilir bir görünüm katacak, logonuzun stili (kalın harfle basılmış, nostaljik, teknolojik, bol renkli vb) firmanızın karakteristik özelliklerini yansıtacaktır.

 

Katalog - Broşür İşleri

Günümüzde sektörler yüzlerce binlerce firmanın faaliyet gösterdiği bir biçim almıştır. Aynı şekilde firmalar ve ya kurumlar benzer nitelikte ve özelliklerdeki ürün ve hizmetlerle sektörlerinde en fazla pazar payını almak için kıyasıya bir rekabetin içindedir. Rekabetin ve çeşitliliğin az olduğu dönemlerde olduğu gibi insanlar görerek ve ya dokunarak satın alma kararlarını vermeden önce ürün ve hizmet hakkında bir takım araştırmalar yapma ve bilgi alma ihtiyacı ve eğilimindedir. Firmalar ürün ve hizmetin kalitesini farkını özelliklerini veya üstün özelliklerini bir biçimde tanıtmak zorundadır. Aksi halde pazarın en iyi ürün veya hizmetine sahip olsa bile pazardan aldığı pay istediği gibi olmayacaktır. Ürün, hizmet etkinlik veya organizasyonları en iyi tanıtma biçimlerinden biri katalog ve broşür çalışmalarıdır. Katalog ve broşür kullanırken veya okurken herhangi bir teçhizata gerek yoktur. Fakat okunur ve kullanılır kılmakta tasarım anlayışının ve kalitesinin son derece etkisi vardır. Yiğit Grafik olarak katalog ve broşür çalışmalarında firmanıza en üst düzeyde faydayı sağlamak birincil hedefimizdir. Her bir katalog veya broşürün arzuladığınız biçimde geri dönüşünü sağlamak için, bu konuda uzmanlaşmış tecrübe ve birikimini üstün tasarım anlayışı ile birleştirmiş kadromuzla hizmetinizdeyiz.

 

harita

  • İletisim: Ofis : +90 312 274 0 273
    Cep : +90 507 260 97 05